Nechte prověřit elektrikářem vaši elektroinstalaci


Elektroinstalace v rodinných domech nebo městských bytech je specifická technická záležitost, kterou by měl spravovat pouze odborník – elektrikář z Prahy 11 s odbornou způsobilostí a platným osvědčením. Jakékoli amatérské zásahy jsou nejen nepřípustné, ale velmi nebezpečné, může tu i díky drobné chybě dojít k ohrožení majetku a životů osob, přesto se někteří lidé chovají nezodpovědně a berou tyto pracovní činnosti do vlastních rukou.

elektrický rozvaděč

Amatérská elektroinstalace – domácí kutil dokáže leccos a někdy i elektrikář žasne, s čím se v terénu potýká. Kupříkladu v situaci, kdy zakoupíte nebo zdědíte dům a chcete si ověřit stav elektroinstalace jednorázovou revizí. Pozvete elektrikáře a ten se zhrozí z toho, co tu uvidí – zásuvky v blízkosti vodních zdrojů, nevhodné kryty svítidel, do nichž zatéká, příliš tenký prořez vodičů v zásuvkovém okruhu atp.

LED žárovka

Hliníkové vedení – někteří lidé se uklidňují tím, že jejich elektroinstalace je zcela bez závad již desítky let, a že tudíž není důvod k nějaké revizi, ale mohou být překvapeni, když elektrikář odhalí staré hliníkové vedení, které je časovanou bombou. Hliníkové vodiče již mohou být opotřebované, jejich izolace může být zpuchřelá a může se odlamovat, a to vše pak vede k možnosti vzniku zkratu a elektrického oblouku a tedy následného požáru.

Přetížené zásuvky – elektrikář se někdy zhrozí nad tím, kolik máte zapojených spotřebičů v jediné zásuvce, samozřejmě na prodlužovacího „psa“. Jestliže uvedete do provozu naráz chladničku, myčku nádobí, toustovač, rychlovarnou konvici, žehličku a mikrovlnnou troubu, může být nejbližší zásuvka natolik přetížena, že se budou tamní vodiče přehřívat, a může tu dojít k podobnému jevu, jako u starého hliníkového vedení. Takto zaviněné požáry nejsou ničím ojedinělým, mohou vám to potvrdit zásahové jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů.