Podpořte pevnost a odolnost konstrukce nákupem stabilních dílů


Systém logistických prvků, které do sebe pÅ™esnÄ› zapadají tak, aby se na adresu VaÅ¡eho pracoviÅ¡tÄ› dostal skuteÄnÄ› kvalitní sortiment pro nýtování, funguje na adrese specializovaného distributora na výbornou. Chcete objednat klasické nýtovací matice, Å¡rouby, narážecí a trhací nýty? Nebo jsou VaÅ¡e požadavky nároÄnÄ›jší na technické zpracování jednotlivých dílů spojovacího materiálu? VÅ¡echny VaÅ¡e potÅ™eby budou vzhledem k dokonalému technickému zázemí a Å¡piÄkovým dovednostem kvalifikovaného týmu ověřené spoleÄnosti do posledního detailu splnÄ›ny.

Nabízíme v oblasti spojovacích technologií také odborné poradenství

Dokonalou mechanickou cestou k pevnému, odolnému a stabilnímu vícevrstvému spojení dále nerozebíratelných ocelových, kovových Äi plastových konstrukcí je nýtování slepé, nebo ražením. Konkrétní nýtovací prvky máte i s poradenstvím ohlednÄ› individuálního technického Å™eÅ¡ení na jednotlivých konstrukÄních dílech k dispozici na adrese specializovaného dodavatele spojovacích materiálů certifikovaného kalibru.