Elektro revize vás chrání před úrazy a škodami na majetku


Kdyby nic hmotného nepodléhalo stárnutí, nemuseli bychom nic ani opravovat, ani revidovat. Kupříkladu takový dům, u novostaveb je sice málo pravděpodobné, že se cokoli brzy pokazí, ale musíte tu počítat i s tím, že za pár let bude zapotřebí něco natřít, zalepit či jinak opravit. Působí tu povětrnostní vlivy a vzdušná či vodní eroze, přičemž veškeré stavební hmoty se časem rozpadají a jejich životnost není nekonečná.

přívodní kabel ke spotřebiči

Velice podobné je to i s elektrickými rozvody, dlouhodobé působení eroze je patrné například u starých hliníkových vedení. Zde se rozpadá izolace kabelů, hliníkové vodiče se mohou lámat, a kabely se stávají nebezpečnými. Elektro revize v Praze však mohou zaznamenat problém i u relativně nových rozvodů a zařízení, vzhledem k tomu, že se využívají pro různé účely a napájí elektrické spotřebiče či svítidla.

prodlužovací šňůry

Častou závadou na elektroinstalaci jsou přetížené zásuvky. Zásuvka sama o sobě svádí k tomu, připojit k ní prodlužovací kabel s deseti vývody, a do každého z nich jeden výkonný spotřebič. Teoreticky jich tu můžete připojit, kolik chcete, ale jestliže delší dobu přetěžujete obvod velkým odběrem, vodiče se zahřívají a může tu vzniknout zkrat a elektrický oblouk, který zažehne požár.

Požár a úraz se však netýkají pouze spotřebičů, ale mohou vás nepříjemně překvapit i elektrická svítidla s poškozenými objímkami žárovek, vypínači, kryty svítidel či přívodními šňůrami.

Problematické jsou také přívodní kabely a samotné prodlužovací šňůry, tedy vodiče, vedoucí uvnitř místnosti po různých površích. Jestliže se podaří některý z nich skřípnout, překroutit, naříznout, propálit či jinak poškodit, je to nebezpečné místo, kde rovněž může dojít ke vzniku požáru nebo ke smrtelnému úrazu. Na takovéto jevy vás zřejmě upozorní elektrikář, který revizi provádí, a případně navrhne vhodné řešení k nápravě.